Monitorowanie stanu płaszcza pieca obrotowego

Aplikacja:

Szybki pomiar ChZT online bez odczynników
analizator QuickCODultra

Zastosowanie: Dla wszystkich rodzajów ścieków

Niezależnie od rodzaju medium

Ścieki przemysłowe rafineryjne surowe, z procesów chemicznych, czy ścieki z zakładów mleczarskich, papierniczych lub farbiarstwa: QuickCOD_ultra oferuje niespotykaną elastyczność oraz możliwość pracy w różnorodnych zastosowaniach i z różnymi typami ścieków. Analizator wykorzystuje technikę oznaczania ChZT, która nie wymaga użycia toksycznych odczynników, dzięki czemu spełnia wymagania ekologiczne oraz wpływa na poprawę ekonomiki przedsiębiorstw, zapewniając ciągłe i bezawaryjne monitorowanie ładunku ścieków.

Definicja ChZT

Parametr ten charakteryzuje ilość tlenu niezbędną do utlenienia całego ładunku organicznego próbki, co stanowi o jego istotnym znaczeniu jako wskaźnik w analizie wody i ścieków. Wartość ChZT jest uwzględniana w fazach planowania i kontroli, a także skuteczności oczyszczania oraz stanowi podstawę naliczania opłat za odprowadzanie ścieków.

Zasada pomiaru


Ogólna prezentacja analizatorów LAR
kamery termowizyjne
 1. Transport próbki w układzie poboru:
  1. Ekstrakcja próbki ze strumienia mierzonego medium w układzie FlowSampler
  2. Wprowadzenie próbki do pieca
  3. Płukanie podajnika
 2. Spalanie
 3. Pomiar zużytego tlenu

Pobór reprezentatywnej próbki ścieku do analizy odbywa się w układzie FlowSampler®. Próbka nie jest filtrowana przed analizą i dodatkowo jest przechowywana w stanie homogenicznym w naczyniu próbki w analizatorze. Automatyczny system dozowania zapewnia pobranie dokładnej objętości próbki i jej podanie bezpośrednio do wnętrza pieca. Układ dozujący po każdej analizie jest czyszczony co zapewnia bardzo dobrą powtarzalność analiz. Dla mineralizacji próbki niezbędny jest tlen, który wprowadzany jest do komory spalania w gazie nośnym. Wewnątrz pieca próbka jest szybko i całkowicie utleniana w temperaturze 1 200°C bez wykorzystania katalizatorów. Tlen zużyty w trakcie procesu analitycznego jest mierzony za pomocą detektora, w wyniku czego analizator QuickCODultra wyznacza rzeczywistą wartość ChZT. Metoda zapewnia również możliwość analizy ścieków o zawartości soli nawet 300 g/l, bez wpływu na wyniki i ciągłość pracy urządzenia.

Dowiedz się więcej o systemie

zalety
Sercem analizatora QuickCODultra jest niekatalityczny piec ceramiczny, w którym w temperaturze 1 200 °C zachodzi pełen rozkład wszystkich związków węgla, co umożliwia pełną analizę wprowadzanych próbek. Pomimo zastosowania wysokich temperatur zagwarantowane jest absolutne bezpieczeństwo obsługi
zalety

Modularna konstrukcja umożliwia uwzględnianie indywidualnych wymagań klienta.

Modularność systemu oferuje daleko idącą elastyczność. Użytkownik może mierzyć do sześciu strumieni próbki przy użyciu jednego przyrządu. Oprócz tego, można podjąć decyzję o doposażeniu analizatora o dodatkowe detektory dla oznaczania parametrów takich jak, azot og., OWO, a w przypadku ścieków oczyszczonych nawet fosforu ogólnego.
zalety

W przeciwieństwie do wielu innych analizatorów ChZT, QuickCODultra może pracować przy zawartościach soli nawet do 100 g/l, opcjonalnie nawet do 300 g/l chlorku sodu (NaCl). Brak konieczności rozcieńczania próbki wpływa na dokładność pomiarów.

W temperaturze 1 200°C usuwanie soli jest łatwe. W tej temperaturze większość soli jest w formie ciekłej i są usuwane są z pieca z gazem nośnym do specjalnego pojemnika

zalety
Analizator QuickCODultra może zostać dostarczony w jednym z wielu dostępnych typów obudowy, zależnie od docelowej lokalizacji. Dostępne typy umożliwiają bezpieczną pracę w środowiskach korozyjnych, o podwyższonej temperaturze, jak również w strefach zagrożenia wybuchem:
 • IP54 (standard)
 • NEMA 4X
 • ATEX Strefa I
 • ATEX Strefa II
zalety
Ścieki doprowadzane są do układu FlowSampler®, skąd urządzenie pobiera reprezentatywną próbę. Konstrukcja FlowSampler® zapewnia separację dużych części stałych (6 milimetrów i większych), które mogłyby zakłócić pracę urządzenia. Niemniej jednak, wszystkie pozostałe cząstki istotne dla pomiaru są pobierane, w tym cząstki stałe. Dzięki temu pozyskiwana próbka odpowiada w 98 % próbce pobieranej ręcznie. Uzyskanie takich wyników reprezentatywności i powtarzalności poboru z filtrem jakiegokolwiek rodzaju lub poprzez sedymentację jest niemożliwe.
zalety
Funkcja oddzielnego przydzielania dostępu do określonych funkcji w menu analizatora umożliwia ustalanie praw dostępu dla poszczególnych operatorów. Dotykowy ekran o wielkości 10,4 cala ułatwia obsługę analizatora

Miejsca monitoringu ChZT i innych parametrów oznaczanych przez analizatory firmy LAR

Szeroki wybór zakresów pomiarowych od 10 mgO2/l do 250 000 mgO2/l oraz nowoczesna metoda pozwala na monitorowanie każdego rodzaju ścieków.


Skuteczność

System pomiarowy, monitoring ChZT pomaga zaoszczędzić pieniądze poprzez:
 • możliwość pracy z trudnymi ściekami – nie jest wymagany skomplikowany układ filtracji
 • szybką detekcję (1-3min) stężeń zanieczyszczeń umożliwiającą natychmiastowe reagowanie i optymalizowanie działań
 • pracę w trybie ciągłym w sposób niezawodny
 • możliwość analizy ścieków o wysokiej zawartości soli bez zwiększania nakładów na obsługę i konserwację
 • redukcję ryzyka wysokiego obciążenia oczyszczalni ścieków
 • redukcję kosztów operacyjnych
 • zmniejszyć koszt odprowadzania ścieków
 • uniknąć problemów z organami zajmującymi się przekroczeniami ścieków odprowadzanych (kary finansowe, zamknięcie zakładu)
 • Możliwość kontroli dodatkowych parametrów. Pomiar ChZT, OWO, azotu ogólnego i fosforu ogólnego w jednym analizatorze

Oferujemy również laboratoryjny, bezodczynnikowy analizator ChZT QuickCODlab

analizator lab
Laboratoryjny, bezodczynnikowy analizator ChZT QuickCODlab